s

Shri Rajan Shukla,I.A.S., Divisional Commissioner-2640250(O),2250800(R).     Shri Ram K. Chaturvedi, I.P.S. , I.G.      Shri Jitendra Kumar Shahi ,I.P.S. , D.I.G -2260527(O).     Shri Sanjay Kumar, I.A.S. ,District Magistrate-2440515(O),2250300(R). Shri. V.P. Srivastava,I.P.S, S.S.P.- 2641902(O),2440700(R)

Nagar Panchayat
Download
Handia
Jhunsi
Koraon
Phulpur
Shankargarh
Bharat Ganj
Sirsa
Mauaima
Lalgopalganj