Help line Toll Free Numbers: 1800-180-1950

Uttar Pradesh Assembly General Election - 2012

262 - Allahabad North

Serial No. Name Affidavit Gender Party Affiliation
1. ANUGRAH NARAYAN SINGH CR SC M INC
2. UDAY BHAN KARWARIYA CR SC M BJP
3. MAHESH SACHAN CR SC M NCP
4. SHASHANK TRIPATHI CR SC M SP
5. HARSHVARDHAN BAJPAYEE CR SC M BSP
6. DHARMENDRA KUMAR PAL CR SC M RSMD
7. PRAVIN CHANDRA CR SC M RLM
8. MANOJ KUMAR SRIVASTAV CR SC M RsAD
9. DR. RAJESH SRIVASTAV(ADVOCATE) CR SC M NLP
10. RAM PRAKASH CR SC M RJPK
11. SHASHANK TIWARI CR SC M AITC
12. SAVITRI DEVI TRIPATHI CR SC F LJP
13. SANJAY CR SC M IJP
14. ASHISH KUMAR BAJPAYEE CR SC M IND
15. KAUSHAL ANAND MISHRA URF DHEERU CR SC M IND
16. MAMATA CR SC F IND