Help line Toll Free Numbers: 1800-180-1950

Uttar Pradesh Assembly General Election - 2012

256 - Phulpur

Serial No. Name Affidavit Gender Party Affiliation
1. JOKHU LAL YADAV URF YADUNANDAN CR SC M BJP
2. PRAMOD PAL PANKAJ CR SC M NCP
3. PRAVEEN PATEL CR SC M BSP
4. MASHOOQUE KHAN CR SC M INC
5. SAYEED AHAMAD CR SC M SP
6. AMARBAHADUR VISHWKARMA CR SC M LJP
7. MOH. NASEEM HASMI CR SC M YVP
8. BASANT LAL CR SC M PMSP
9. MUNISHWAR SINGH (BADE GURU JI) CR SC M RaMSP
10. MANSOOR AHAMAD CR SC M JD
11. RADHESHYAM CR SC M AD
12. RUP NATH CR SC M RSBP
13. VIJAY MISHRA CR SC M RLM
14. SITARA DEVI CR SC F AITC
15. SIYARAM CR SC M LD
16. ARUN KUMAR CR SC M IND
17. KRISHNA MURARI SINGH CR SC M IND
18. TARA SHANKAR MISHRA CR SC M IND
19. PUSHPA DEVI CR SC F IND
20. BADE LAL GUPTA CR SC M IND
21. BHANU PRATAP SINGH CR SC M IND
22. MAHAVEER PRASAD CR SC M IND
23. MUKUND LAL MAURYA CR SC M IND
24. RAJENDRA KUMAR GUPTA URF NATE BHAI CR SC M IND
25. RAM RAJ CR SC M IND
26. RENU YADAV CR SC F IND